Vehículos / Máquinas

Paleadora Articulada

O primeiro tipo de máquina paleadora foi desenvolvida no século XVIII e foi coñecida como a draga flotante. Aínda que esta máquina foi usada non sobre terreo sólido pero na auga nun comezo, o seu desenvolvemento marcou o comezo da maquinaria avanzada.

Todo Terreo 4×4

Un vehículo todoterreo é un tipo de vehículo deseñado para ser conducido en calquera terreo. Estes vehículos xurdiron como necesidade nas guerras do principio do século XX, e foron adaptados para uso civil e aproveitados para realizar travesías, vixiar zonas protexidas e moverse en terreos ásperos ou esvaradíos.

Carro Romano Galego

O carro está ao servizo dos labores propios do campo: preparación das terras, transporte de materiais para arranxos nas leiras, para levar a colleita á palleira ou hórreo.

Moto Sidecar

Sidecar é unha palabra composta feita de "lado" e "auto". É un invento case tan antigo como a moto. Tanto británicos como franceses reclaman inventalo.