Modelos

Modelos

Decorar paredes e outras superficies con persoais, utilizando a técnica do estarcido, volve estar de moda, e obtéñense resultados moi personalizados e rechamantes.