• mosquito
  • mosquito

Mosquito

Mosquito é un termo xenérico co que se designa a varias familias de insectos da orde dos dípteros e en particular do suborden dos nematóceros; de forma estrita refírese unicamente aos compoñentes da familia dos culícidos.

Referencia: 25023 Categories: ,

Mosquito é un termo xenérico co que se designa a varias familias de insectos da orde dos dípteros e en particular do suborden dos nematóceros; de forma estrita refírese unicamente aos compoñentes da familia dos culícidos. Os mosquitos teñen catro etapas de desenvolvemento na súa vida: ovo, larva, crisálida e adulto. Necesitan a auga para completar os seus ciclos de vida.

A familia máis destacada e designada xenericamente como mosquitos é a Culicidae ou culícidos, que os verdadeiros mosquitos. As femias son parasitos hematófagos (aliméntanse do sangue doutros animais), e por iso son frecuentes vectores de enfermidades infecciosas. Os machos non se alimentan de sangue. Excepcionalmente, as femias dunha subfamilia de culícidos, Toxorhynchites, non inxeren sangue e as súas larvas son predadoras doutras larvas de mosquitos.

Na maioría dos culícidos femia, as pezas bucais forman unha longa probóscide preparada para perforar a pel dos mamíferos (ou nalgúns casos de aves, réptiles ou anfibios) para succionar o seu sangue. Tras perforar ao individuo e succionar o sangue, os mosquitos poden inxectar ata 6/4 partes de veleno común, o que causa o hinchazón da picadura. As femias requiren da achega que constitúe o sangue para poder iniciar o ciclo gonotrófico e poder facer así unha posta de ovos. Cada posta ha de ser precedida da inxesta de sangue. Os órganos bucais dos machos difiren dos das femias naquilo que os habilita para succionar sangue. A picadura pode transmitir enfermidades infecciosas, entre elas a malaria, o dengue e a febre do Nilo Occidental.

As larvas de culícidos atópanse en case calquera masa de auga que se atope estancada durante polo menos unha semana, desde o ecuador ata case o círculo polar ártico. Así podemos atopar larvas en pantanos, marismas, canles, charcos, ribeiras de ríos, costas, buracos de árbores, axilas foliares, interior de plantas carnívoras, bidóns, cisternas e todo tipo de recipientes ao aire libre. Non é necesario que haxa unha gran cantidade de auga. Na maioría de casos, unha altura de 1 cm de auga pode ser suficiente para completar a súa etapa larvaria.

  • Serie Classic: 360x180x370 mm
  • Serie Pocket: 140x60x160 mm (Ref. 25312)
  • Número de láminas: 1 en Serie Classic, 2 en Serie Pocket
  • Nivel de dificultade: 2