Educativo / Pedagóxico

Wood Models nace coa idea de desenvolver a creatividade, a atención, a concentración, a memoria e a imaxinación. Á vez que incrementa enormemente a capacidade de localización e percepción espacial debido á súa tridimensionalidad, ademais implica un esforzo na destreza manual pola precisión dos seus encaixes, aptitudes que moitos xogos baseados nas novas tecnoloxías en ocasións deixan de lado. É por elo un material cunha forte e importante carga pedagóxica e didáctica dirixido de forma especial ás áreas de Plástica e Ciencias, xa que ten moito que ver con ambas as materias, aínda que poderá ser usado de forma transversal para outros fins, como é o aspecto puramente lúdico.

No seu desenvolvemento interveu un equipo multidisciplinar de especialistas en diversos campos relacionados. Wood Models concilia perfectamente diversión con aprendizaxe.

Wood Models pode ser pintado e decorado, recomendamos rotuladores escolares ou témperas no caso de menores supervisados por un adulto, ou ben calquera outro tipo de pintura do mercado sempre observando as normas de seguridade do fabricante. Tendo en conta que dependendo do grosor da capa aplicada podemos ter algunha dificultade no momento da montaxe (se se pintou antes de montalo) debido á precisión dos encaixes. Se o pintado realízase unha vez montado non hai ningún problema. A pesar desa precisión que comentamos, é recomendable unha pequena pinga de pegamento ou cola nas unións para unha montaxe definitiva.

Por outra banda, cada maqueta contén unha ficha cunha descrición máis ou menos pormenorizada, da historia, hábitat, costumes, alimentación e diversos datos sobre o animal, construción ou máquina en concreto, nas probas de montaxe que fixemos previas á súa comercialización, con algúns escolares e adultos de distintas idades, observamos o interese, paixón e curiosidade que espertaron neles sobre os diferentes temas de ensaio. Wood Models está pensado e recomendado a partir de 6 anos (baixo a supervisión dun adulto ou titor). Todos os modelos van sinalados cun grao de dificultade para unha correcta elección.

Acompáñase no interior unha guía de axuda para a montaxe, guía que pode ser usada ou non para darlle máis ou menos grao de dificultade. Dentro da ampla gama que fabricamos, hai modelos dirixidos a un amplo abanico de usuarios, desde escolares de calquera ciclo, ata adultos expertos e amantes dos xogos construtivos.

Wood Models é unha familia en constante crecemento, seguimos traballando en novos proxectos, investigando e desenvolvendo novos produtos, sempre desde a premisa de achegar algo positivo á sociedade.

En Wood Models poñemos especial coidado en todo o proceso de fabricación, usando só materiais reciclables e biodegradables, como é o DM, que está confeccionado con restos de madeira e pasta de papel. Material de alta resistencia e que reutiliza os restos xerados pola industria dándolles nova vida, evitando a curta de árbores. Entendemos que é un deber de todos conservar e coidar o medio ambiente.