Ecolóxico

En Wood Models poñemos especial coidado en todo o proceso de fabricación, usando só materiais reciclables e biodegradables, como é o DM, que está confeccionado con restos de madeira e pasta de papel. É un material de alta resistencia e que reutiliza os restos xerados pola industria dándolles nova vida, evitando desta maneira a talla de árbores. Entendemos que é un deber de todos conservar e coidar o medio ambiente.