Aviso Legal

De conformidade co disposto no Art. 5 da L. Ou. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos poden ser incorporados a un ficheiro, coa finalidade de xestionar a axenda de contactos da nosa empresa e cuxo responsable é LASERLUCUS, S.L.U. B con sede en Guillar, 13 – 27154-Outeiro de Rei (Lugo).

Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao responsable do ficheiro á dirección arriba indicada ou a través de info@woodmodels.es.

Non é necesario rexistrarse para acceder ao contido deste lugar web e as cookies que poidan empregarse non afectarán á súa privacidade, con todo vostede pode configurar o seu navegador para que non as acepte.